Deze pagina is gebouwd op 03/09/2023 15:50:48 met de export van 03/09/2023 15:21:29

Leeswijzer en samenvatting

De 4e kwartaalrapportage 2022 is de laatste kwartaalrapportage in 2022. In deze rapportage:

 • Wordt de prognose van het jaarresultaat gegeven. De prognose is €8,1 miljoen positief (na budgetoverhevelingen) en wordt samenvattend in het hoofdstuk Voorlopig resultaat toegelicht. In de Jaarverslaglegging 2022 wordt het definitieve jaarresultaat vermeld;
 • Wordt een totaaloverzicht gegeven van de budgetoverhevelingen van €17,4 miljoen;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van het instellen van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd en kunt u een vergelijking maken met de voorgaande kwartalen.
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waarnodig een toelichting daarop;
  • Het voorlopig resultaat voor en na budgetoverhevelingen, met een toelichting daarop;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);